hoved
Forside
Om Borgerforeningen
Estvad og Rønbjerg Borgerforening blev stiftet i 1974. Den erstattede håndværkerforeningen som blev stiftet i 1947.
I vedtægterne står der bl.a. i §2 at Borgerforeningens mål er, at fremme beboernes interesse såvel indadtil som udadtil. Formålsparagraffen er meget bredt formuleret, men arbejdet kan groft opdeles i to hovedpunkter:
 
  1. En del som angår trivslen i området. Altså at arrangere borgermøder, sammenkomster med kulturelt eller socialt/festligt indhold.
  2. Et andet hovedemne er at bestyrelsen har kontakt og samarbejde med de kommunale myndigheder, få indflydelse på hvilke initiativer kommunen tager i lokalområdet. Det samme gælder Amtsrådet, det er meget tids- og tålmodighedskrævende, men også meget vigtigt, hvis vi skal holde deres opmærksomhed fanget omkring vores lokalområde.

torv

Støt Borgerforeningen
Borgerforeningen har ca. 200 medlemmer.
Hvert år har Borgerforeningen generalforsamling i Rønbjerg hallens kantine i februar eller marts måned.
Her kan man høre formandens beretning, fremlæggelse af foreningens regnskab, behandling af skriftlige indkomne forslag (som skal være sendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen), og valg til bestyrelsen.

Mød talstærkt op, giv din mening til kende, kom med dine ideer – vær med til at forme vores fælles fremtid!
Medlemskontingent:
Ægtepar 150,– kr. pr. år
Enlige 75,– kr. pr. år


Bankoverførsel til 8500 6010500239

 


Udlejning af flagallé
Som medlem af Borgerforeningen for Estvad og Rønbjerg sogne kan man leje Borgerforeningens flagallé.

Hele flagalléen kan lejes, hvor borgerforeningen står for opsætning og nedtagning i de etablerede sokkelrør.
Pris: 500 kr. pr. dag.

Flagalléen i Estvad – 16 flag
Pris: 250 kr. pr. dag.

Formand
Ole Bach Kristensen
Flyndersøvej 10, Estvad
7800 Skive
Tlf. 97 53 40 76 / 25 34 38 19

Næstformand
Keld Mørk Kristensen
Plantagevej 8, Rønbjerg
7800 Skive
Tlf. 97 53 42 28 / 40 68 42 28

Kasserer
Gitte Strande
Kisumvej 35, Kisum
7800 Skive
97 52 10 12 / 21 47 10 12

Sekretær
Michael Fly Poulsen
Mælkevejen 28, Rønbjerg
7800 Skive
Tlf. 20 63 80 43

Johnni Kolding
Vejlgårdvej 11, Vejlgårde
7800 Skive
Tlf. 97 15 71 71 / 20 60 06 08

Peter Rusbjerg
Vejlgårdvej 7, Rønbjerg
7800 Skive
Tlf. 97 53 43 08 / 21 74 21 55

Jesper Sort
Mælkevejen 26, Rønbjerg
7800 Skive
Tlf. 97 52 25 73 / 27 14 60 72

Poul Erik Rasmussen
Rønbjergparken 6, Rønberg
7800 Skive
Mobil: 61 60 43 73

1. suppleant
Bent Søgaard
Rønbjergparken 1, Rønbjerg
7800 Skive
Tlf. 97 53 42 52 / 20 23 82 52


Revisorer:

Niels L. Andersen
Rønbjergparken 2, Rønbjerg
7800 Skive

Inge Merete M.Pedersen
Stationsvej 22
7800 Skive